جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

برش دیوار بتنی

برش دیوار بتنی به ضخامت 60سانت با دستگاه سیم برش در پروژه ازگل

کرگیری

کرگیری

کرگیری بتن جهت عبور لوله های تاسیساتی

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد 18با تزریق چسب هیلتی در پروژه آیینه ورزان آبسرد

کاشت بولت

کاشت بولت 20با تزریق چسب هیلتی و نصب پلیت جهت اتصال تیرهای فلزی در پروژه سازمان نوسازی کریم خان

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد 16با تزریق چسب کالم SFجهت ایجاد دیوار برشی و پوشش دریچه

کاشت میلگرد وبولت

کاشت میلگرد و بولت با تزریق چسب هیلتی برای تقویت ستون و اتصال فونداسیون در پروژه آیینه ورزان دماوند

سوراخکاری بتن

سوراخکاری بتن و کاشت میلگرد به تعداد 3000عدد در پروژه کامرانیه

کاشت بولت

کاشت بولت با تزریق چسب هیلتی جهت اتصال سازه فلزی

کاشت بولت

کاشت بولت و نصب پلیت در شرکت سایپا پرس

کاشت بولت ونصب پلیت

کاشت بولت 22 با تزریق چسب هیلتی و نصب پلیت در شرکت سایپا پرس جهت احداث خط عملیاتی جدید در سال 1398

شرکت سایپا پرس
3 رتبه برتر