يكشنبه 14 دي 1393
کرگیری بتن

سوراخکاری بتون های مسلح و غیر مسلح از 4میلیمتر تا 400 میلیمتر با استفاده ازدلر های هیلتی و گردبر  برای امور

از قبیل :کاشت بولت و آرماتور، برش بتون ،عبور انواع لوله آب ، فاضلاب ، برق و ...

توزیع مته های کرگیری با قیمت مناسب