دوشنبه 11 اسفند 1393
بولت و پیچ و مهره
با سلام 
 
 
 شرکت مقاوم سازان افتخار تولید بولت و کاشت بولت را دارد این شرکت  زمینه تولید پیچ ومهره بولتهای ساختمانی وبطور ویژه بولت های کاشتنی با چسب ، رزین و گروت آغاز کرد باتوجه با امکانات و تکنولوژی موجود در شرکت موفق شدیم کاشت بولتها را از میلگرد آجداریا فولاد ساختمای تولید نماییم که هم بابقیه میلگرهای بکار رفته در سازه یکنواخت می شود و از نظر مقاومت کششی بیشتر از انواع نمونه های خارجی است و از نظر قیمت نیز بسیار پایین تر از نمونه خارجی می باشد آستانه گسستگی این بولتها بیش از 700 می باشد همچنین شرکت آمادگی تولید بولتهای مورد تقاظای مشتریان در گریدهای خاص ( ، ، و .......) را دارد
 نوع کالا جنس کالا تنش تسلیم تنش گسستگی روکش 
 گلوانیزه پلاستیکی
 x>590 
 x>700 
 دارد بنا به سفارش
 x>590 
 x>700 
 دارد بنا به سفارش
 x>590 
 x>700 
 دارد بنا به سفارش
 x>590 
 x>700 
 دارد بنا به سفارش
 x>590 
 x>700 
 دارد بنا به سفارش
 x>590 
 x>700 
 دارد بنا به سفارش
 x>590 
 x>700 
 دارد بنا به سفارش
 x>590 
 x>700 
 دارد بنا به سفارش
 x>590 
 x>700 
 دارد بنا به سفارش