شرکت مقاوم سازان پایتخت در سال 1385 با مدیریت جناب مهدی اکبری با محوریت کاری در زمینه مقاوم سازی سا ختمان در مقطع سازه ای بتنی که شامل: کاشت بولت و آ رماتور ،frp،سوراخکاری و کرگیری بتن و برش بتن فعالیت خود را شروع کرد.