1-سوراخکاری بتون های مسلح و غیر مسلح از 4میلیمتر تا 400 میلیمتر با استفاده ازدلر های مدرن 

 

 

 

 

 

2-کاشت بولت شیمیایی در سازهای بتنی و نصب پلیت با تزریق چسب های هیلتی،کالم و فیشر(آلمانی)

 

 

 

 

 

3-کاشت رول بولت مکانیکی در سازهای بتنی با رول بولت های آلمانی

 

 

 

 

4-کاشت آرماتور یا میلگرد جهت اتصال بتن قدیم به جدید در سازه های بتنی یا تقویت سازه ها

 

 

 

 

 

 

 

      

5-  کرگیری بتن در قطر های کوچک برای کاشت بولت و کاشت میلگرد که محل آن فیکس می باشد.

 

 

 

 

 

6- کرگیری بتن جهت سوراخ های با قطر های مختلف جهت لوله های تاسیساتی و یا برش بتن جهت بازشو های تاسیساتی