ژاکت فلزی و بتنی

تقویت اعضا و اجزای بتنی با استفاده از روکش یا ژاکت فولادی و بتنی